بایگانی برچسب: انتخاب روپوش پزشکی

برای خرید روپوش پزشکی و اسکراب، چه نکاتی را در نظر بگیریم؟

انتخاب روپوش و اسکراب مناسب دغدغه ی بسیاری از پرستاران و پزشکان است. توجه به نکاتی مثل الگو، سایز و بلندی اهمیت زیادی دارد، اما به چه نکات دیگری هم باید توجه کرد؟