بایگانی برچسب: تأثیر رنگ روپوش پزشکی بر روان

تأثیر طرح و رنگ روپوش پزشکی طرح دار بر کودکان

خیلی از ما خاطرات ناراحت کننده‌ای در دوران کودکی (و حتی بزرگسالی) از بیمارستان‌ها، روپوش سفید پزشک و انواع سرنگ و آمپول داریم. همین باعث می‌شود تا محیط بیمارستان فضای ترسناکی برای کودکان باشد ودر نتیجه، فاصله بیشتری میان بیماران کودک با پرستاران و پزشکان شکل بگیرد. البته تحقیقات نشان می‌ دهد که اندکی تغییر […]