بایگانی برچسب: basirat

نحوه نگهداری از روپوش پزشکی

روپوش پزشکی بصیرت

لباس هایی با رنگ سفید کوچکترین آلودگی را نشان میدهند و حتی با داشتن لکه کوچکی ممکن است خیلی کثیف به نظر برسند. بیماران دوست دارند به دیدار پزشکی آراسته با لباسهایی تمیز و پاکیزه بروند. بیشتر پزشکان خودشان به نظافت و پاکیزگی حساس هستند. در ادامه نکاتی را در این مورد یادآور میشویم.

با رعایت این چند نکته ی ساده بهتر از همیشه از روپوش های پزشکی خود مراقبت کنید.